Witaj na stronie przedszkola w Krzemieniewie!

INFORMACJA

W zakładce „Dla Rodziców” znajdują się listy z odpłatnością  za przedszkole za miesiąc wrzesień. Proszę odszukać nazwę grupy i indywidualny numer dziecka. Kwotę wpłacamy wyjątkowo w tym miesiącu do 25 września 2020r. Informuję, że nieobecności za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową odliczamy w kolejnym miesiącu.

                                              Małgorzata Glapiak

 


Informacja dla rodziców dzieci z grupy "Pszczółki"

Zmianie ulega plan zajęć. W poniedziałki oddział czynny 8.15-13.45, wtorek 8.45-13.45, środa 8.45-13.45, czwartek 8.45-14.15, piątek 8.45-13.45

Ogłoszenie

Zgodnie z przekazaną informacją podczas spotkań z wychowawcami przypominam, że przedszkole nie ubezpiecza dzieci od NNW. Rodziców zachęcam do zawierania indywidualnych ubezpieczeń.

OGŁOSZENIE!

Od 02-11 września tylko w grupie "Jeżyki" możliwość odbioru dzieci od godz. 11.00. Pozostałe grupy od 02 września są przyprowadzane i odbierane zgodnie z planem. Od 2 września autobusy szkolne kursują wg planu z ubiegłego roku.

Obowiązkowo w budynkach przedszkola i szkoły  zachowujemy procedury bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk i ochrona nosa i ust) oraz odstępy pomiędzy rodzicami, pracownikami przedszkola    i dziećmi wynoszące 1,5 metra.

                                                                                              Małgorzata Glapiak


Podział dzieci na grupy w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w zakładce "DLA RODZICÓW"


Informacja dla rodziców dzieci korzystających z dowozów do szkół i przedszkoli

Informuję o możliwości składania deklaracji w sprawie korzystania dziecka z dowozu do szkół lub przedszkoli realizowanego przez Gminę Krzemieniewo w roku szkolnym 2020/2021.Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:


Życzenia!

Życzę, by okres wakacji był czasem odpoczynku i radości, spokoju i nadziei na lepsze jutro. Z okazji długo oczekiwanych wakacji życzę kochanym przedszkolakom bezpiecznych, wspaniałych,słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego w pełnym składzie powrotu do przedszkola

                                                                                                                 Małgorzata Glapiak

Podziękowanie!

Wszystkim rodzicom, a w szczególności przedstawicielom Rady Rodziców składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i zaangażowanie w działalność przedszkola.

                                                                                                         Dyrektor przedszkola

Informacja: Lista dzieci przyjętych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej znajduje się w zakładce "Dla Rodziców" - rekrutacja.

KOMUNIKAT

Dnia 24 czerwca 2020r. w godzinach 10.00-12.00 zapraszamy  naszych absolwentów z rodzicami (dzieci kończące przedszkole) o odbiór pamiątkowych dyplomów  i niespodzianki ufundowanej przez Radę Rodziców. Prosimy o zachowanie procedur bezpieczeństwa w związku z COVID 19.  

Z końcem miesiąca na Państwa konta zostanie dokonany zwrot nadpłaty za wyżywienie z miesiąca marca. 

Rada Rodziców informuje, że rodzicom dzieci (3,4,5 letnich), którzy wpłacili składkę na cały rok, wpłata za kwiecień, maj i czerwiec zostanie przesunięta  na  nowy rok szkolny, natomiast rodzice absolwentów otrzymają zwrot.

W miesiącu sierpniu przedszkole pełni dyżur wakacyjny dla rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki.Praca opiekuńcza odbywać się będzie w rygorze sanitarnym zgodnie z rozporządzeniem MEN (do odwołania). Proszę zgłaszać dzieci do dnia 24 czerwca 2020 roku poprzez mail do przedszkola przedszkole.krzemieniewo@vp.pl  lub telefonicznie nauczycielkom w grupach. W celu lepszej identyfikacji wiadomośći proszę w temacie podać SIERPIEŃ 2020. Dyżur organizuje się dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Krzemieniewo.W dniach 29-30 czerwca dyżur pełni przedszkole w Garzynie, natomiast w miesiącu lipcu przedszkole w Pawłowicach.

                                                                                        Z poważaniem, 

                                                                                                         Małgorzata  Glapiak  

 

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI

Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, święto wszystkich dzieci.

W tym szczególnym dniu życzę Wam z całego serca, pięknego słonecznego dnia spędzonego z rodziną, zdrowia, szczęścia,radości,spełnienia dziecięcych marzeń, a zwłaszcza powrotu do przedszkola i wspaniałych zabaw z Waszymi paniami, koleżankami i kolegami.Oby Wasze dzieciństwo było pełne niezwykłych przygód oraz pozytywnych doświadczeń i trwało jak najdłużej.

                                                                                             Małgorzata Glapiak                                                                                                                                                        dyrektor przedszkola

 
Komunikat !

Szanowni Rodzice!

Z dniem 25 maja 2020 r.   wznawiamy ograniczone funkcjonowanie przedszkola w obostrzonych warunkach sanitarnych narzuconych wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz wewnętrznej procedury bezpieczeństwa przyjętej w przedszkolu z zachowaniem ogólnego dystansu.

Działalność realizowana będzie w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

W związku z powyższym prosimy wszystkich rodziców zainteresowanych powrotem dziecka do przedszkola o informację zwrotną do dnia 19 maja br. do godz. 12.00. drogą elektroniczną (przedszkole.krzemieniewo@vp.pl) lub telefonicznie nauczycielowi wychowawcy.

 Proszę obowiązkowo zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie w związku z COVID-19. ( zakładka „Dla Rodziców”)

 

                                                                                                                Małgorzata Glapiak

 


Działalność przedszkola od 6 maja 2020r. nadal jest zawieszona i przedszkole jest nieczynne. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.Kontakt z przedszkolem możliwy poprzez email przedszkola lub telefon do wychowawczyni. 

                                                                                             Małgorzata Glapiak


 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAKŁADCE "DLA RODZICÓW" 

    Szanowni Rodzice                                                                      Zgodnie ze stanowiskiem MEN od 6 maja 2020r. przedszkola i oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, będą mogły ponownie funkcjonować.

 W związku z powyższym  dyrektorzy przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, ze względów organizacyjnych,  proszą o informację, czy i ile jest rodziców chętnych do ponownego przekazania dzieci pod opiekę placówek,

Informacje prosimy przekazać  nauczycielkom telefonicznie najpóźniej do dnia 4 maja 2020r. do godz.10.00


                                                                                      Z poważaniem, 

                                                                                          Małgorzata GlapiakMinister edukacji narodowej poinformował podczas konferencji, że obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, aby odwiesić działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego też zdecydowano o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek. To ograniczenie przesunięto na znacznie dłuższy termin, bo do 24 maja.

                                                                             Małgorzata Glapiak


                                                                  

Zgodnie z rozporządzeniem MEN zawiesza się realizację zajęć w przedszkolu do 26 kwietnia 2020 roku. 

                                                                                                                                    Małgorzata Glapiak

Szanowni  Rodzice!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca  2020 roku przedszkole pozostaje zamknięte do 10 kwietnia 2020 roku. Z dniem 25 marca zmienia się organizacja realizacji zadań przedszkola.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola, telefonu i maila w formie zabaw i zadań zgodnych z podstawą programową.

                                                                                       Z poważaniem

                                                                                       Małgorzata Glapiak

                                                                                       dyrektor przedszkola

Drodzy Rodzice !

Czas kiedy zamknięte są przedszkola to czas trudny dla dzieci, rodziców i nauczycieli, ale spróbujmy go dobrze wykorzystać.

Dlatego przedstawiamy zestaw źródeł, z których możecie Państwo skorzystać podczas zabawy z dziećmi (zabawy dla dzieci w domu). Prosimy pamiętać, że warto ćwiczyć samodzielność, umiejętność komunikacji, panowania nad emocjami - wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność. Natomiast nuda może być wspaniałym podłożem do kiełkowania kreatywności, umiejętności planowania własnych działań czy warsztatu pracy. Każda rozmowa - o pogodzie, samopoczuciu, świętach, przeczytanej książce to rozwijanie słownictwa, poczucia własnej wartości, poszerzania wiedzy. Na stronie internetowej przedszkola w zakładce "Z życia przedszkola" znajdują się zakładki dla każdej z grup. Będziemy tam  umieszczać zabawy, pomysły i propozycje kart pracy, które można wykonać w domu. Prosimy o wykonywanie zadań, a prace plastyczne i karty pracy prosimy zbierać w teczce. Mogą się tam także znaleźć inne prace waszego pomysłu. Chętne osoby prosimy o przesłanie zdjęć z realizacji zadań poprzez facebooka lub MMS. Wierzymy, że pomogą one przetrwać ten trudny czas.

W zakładce "Kącik logopedyczny",znajdziecie Państwo propozycje ćwiczeń oraz zadań korekcyjo - kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych dla dzieci wymagających wsparcia. 

Pozdrawiamy nasze przedszkolaki i życzymy dużo zdrowia.

                                                              Nauczyciele Przedszkola


   Informacja 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt email:                                                                                                                            przedszkole.krzemieniewo@vp.pl                                                                  


     Informacja

Zarzadzeniem Wójta Gminy Krzemieniewo ulega zmianie odpłatność za dowozy. Szczegóły pod adresem:

http://bip.krzemieniewo.pl/files/4026/zarzzdzenie_zwolnienie_z_oplat_za_autobus.pdf


                                                                                           Informacja

W zakładce "Z życia przedszkola" znajdziecie Państwo propozycje zabaw z dziećmi w tym trudnym dla wszystkich czasie. Przypominam  o przebywaniu naszych dzieci w domu.


PILNE !

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z decyzją premiera rządu od dnia jutrzejszego zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych trudno znaleźć opiekę z dnia na dzień. Dlatego w przypadku rodziców obojga pracujących zawodowo, gdy w żaden sposób nie  mogą zapewnić opieki jutro i pojutrze w przedszkolu w Krzemieniewie będzie dyżur, ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych zajęć. O dalszych wskazaniach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej przedszkola. Zalecenie: dzieci spędzają czas w domu. 

Od dnia 16-25 marca przedszkole będzie nieczynne

Obraz