Witaj na stronie przedszkola w Krzemieniewie!

 

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI

Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, święto wszystkich dzieci.

W tym szczególnym dniu życzę Wam z całego serca, pięknego słonecznego dnia spędzonego z rodziną, zdrowia, szczęścia,radości,spełnienia dziecięcych marzeń, a zwłaszcza powrotu do przedszkola i wspaniałych zabaw z Waszymi paniami, koleżankami i kolegami.Oby Wasze dzieciństwo było pełne niezwykłych przygód oraz pozytywnych doświadczeń i trwało jak najdłużej.

                                                                                             Małgorzata Glapiak                                                                                                                                                        dyrektor przedszkola

 
Komunikat !

Szanowni Rodzice!

Z dniem 25 maja 2020 r.   wznawiamy ograniczone funkcjonowanie przedszkola w obostrzonych warunkach sanitarnych narzuconych wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz wewnętrznej procedury bezpieczeństwa przyjętej w przedszkolu z zachowaniem ogólnego dystansu.

Działalność realizowana będzie w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

W związku z powyższym prosimy wszystkich rodziców zainteresowanych powrotem dziecka do przedszkola o informację zwrotną do dnia 19 maja br. do godz. 12.00. drogą elektroniczną (przedszkole.krzemieniewo@vp.pl) lub telefonicznie nauczycielowi wychowawcy.

 Proszę obowiązkowo zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie w związku z COVID-19. ( zakładka „Dla Rodziców”)

 

                                                                                                                Małgorzata Glapiak

 


Działalność przedszkola od 6 maja 2020r. nadal jest zawieszona i przedszkole jest nieczynne. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.Kontakt z przedszkolem możliwy poprzez email przedszkola lub telefon do wychowawczyni. 

                                                                                             Małgorzata Glapiak


 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAKŁADCE "DLA RODZICÓW" 

    Szanowni Rodzice                                                                      Zgodnie ze stanowiskiem MEN od 6 maja 2020r. przedszkola i oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, będą mogły ponownie funkcjonować.

 W związku z powyższym  dyrektorzy przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, ze względów organizacyjnych,  proszą o informację, czy i ile jest rodziców chętnych do ponownego przekazania dzieci pod opiekę placówek,

Informacje prosimy przekazać  nauczycielkom telefonicznie najpóźniej do dnia 4 maja 2020r. do godz.10.00


                                                                                      Z poważaniem, 

                                                                                          Małgorzata GlapiakMinister edukacji narodowej poinformował podczas konferencji, że obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, aby odwiesić działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego też zdecydowano o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek. To ograniczenie przesunięto na znacznie dłuższy termin, bo do 24 maja.

                                                                             Małgorzata Glapiak


                                                                  

Zgodnie z rozporządzeniem MEN zawiesza się realizację zajęć w przedszkolu do 26 kwietnia 2020 roku. 

                                                                                                                                    Małgorzata Glapiak

Szanowni  Rodzice!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca  2020 roku przedszkole pozostaje zamknięte do 10 kwietnia 2020 roku. Z dniem 25 marca zmienia się organizacja realizacji zadań przedszkola.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola, telefonu i maila w formie zabaw i zadań zgodnych z podstawą programową.

                                                                                       Z poważaniem

                                                                                       Małgorzata Glapiak

                                                                                       dyrektor przedszkola

Drodzy Rodzice !

Czas kiedy zamknięte są przedszkola to czas trudny dla dzieci, rodziców i nauczycieli, ale spróbujmy go dobrze wykorzystać.

Dlatego przedstawiamy zestaw źródeł, z których możecie Państwo skorzystać podczas zabawy z dziećmi (zabawy dla dzieci w domu). Prosimy pamiętać, że warto ćwiczyć samodzielność, umiejętność komunikacji, panowania nad emocjami - wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność. Natomiast nuda może być wspaniałym podłożem do kiełkowania kreatywności, umiejętności planowania własnych działań czy warsztatu pracy. Każda rozmowa - o pogodzie, samopoczuciu, świętach, przeczytanej książce to rozwijanie słownictwa, poczucia własnej wartości, poszerzania wiedzy. Na stronie internetowej przedszkola w zakładce "Z życia przedszkola" znajdują się zakładki dla każdej z grup. Będziemy tam  umieszczać zabawy, pomysły i propozycje kart pracy, które można wykonać w domu. Prosimy o wykonywanie zadań, a prace plastyczne i karty pracy prosimy zbierać w teczce. Mogą się tam także znaleźć inne prace waszego pomysłu. Chętne osoby prosimy o przesłanie zdjęć z realizacji zadań poprzez facebooka lub MMS. Wierzymy, że pomogą one przetrwać ten trudny czas.

W zakładce "Kącik logopedyczny",znajdziecie Państwo propozycje ćwiczeń oraz zadań korekcyjo - kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych dla dzieci wymagających wsparcia. 

Pozdrawiamy nasze przedszkolaki i życzymy dużo zdrowia.

                                                              Nauczyciele Przedszkola


   Informacja 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt email:                                                                                                                            przedszkole.krzemieniewo@vp.pl                                                                  


     Informacja

Zarzadzeniem Wójta Gminy Krzemieniewo ulega zmianie odpłatność za dowozy. Szczegóły pod adresem:

http://bip.krzemieniewo.pl/files/4026/zarzzdzenie_zwolnienie_z_oplat_za_autobus.pdf


                                                                                           Informacja

W zakładce "Z życia przedszkola" znajdziecie Państwo propozycje zabaw z dziećmi w tym trudnym dla wszystkich czasie. Przypominam  o przebywaniu naszych dzieci w domu.

Informacja

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zostały zakwalifikowane. Dnia 26 marca zostanie ogłoszona na stronie internetowej lista dzieci przyjętych do przedszkola.

PILNE !

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z decyzją premiera rządu od dnia jutrzejszego zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych trudno znaleźć opiekę z dnia na dzień. Dlatego w przypadku rodziców obojga pracujących zawodowo, gdy w żaden sposób nie  mogą zapewnić opieki jutro i pojutrze w przedszkolu w Krzemieniewie będzie dyżur, ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych zajęć. O dalszych wskazaniach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej przedszkola. Zalecenie: dzieci spędzają czas w domu. 

Od dnia 16-25 marca przedszkole będzie nieczynne. 

Dla naszych dzieci najlepszym rozwiązaniem jest niewychodzenie z domu, bo dzieci mogą zarażać innych w sposób nieświadomy. Mogą zarazić dziadków, babcie, co jest bardzo niebezpieczne.

Odpłatność za marzec w zakładce "Dla rodziców"

Proszę o terminowe wpłaty


Zalecenia Ministra Edukacji Narodowej  oraz Dyrektora Publicznego Przedszkola

w Krzemieniewie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie zwraca się z prośbą  o respektowanie zaleceń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 2020 roku w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. Dotyczącymi m.in. przestrzegania podstawowwych zasad higieny, nie posyłaniu przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.

Osoby, które:

-  nie miały kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, nie mają powodu do obaw,

- wróciły z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopochodne, prosi się aby niezwłocznie powiadomiły najbliższą stację sanitarno-epodemiologiczną oraz zgłosiły się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Minister Edukacji Narodowej zwraca też uwagę, iż w momencie nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzicowi dziecka do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy.

Prosimy również na bieżąco sprawdzać komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektortu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Poniżej znajduje się kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie

ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno

tel.: 65 526 15 15, 65 526 21 97, 65 529 37 13, 65 529 70 17, fax: 65 526 21 41
e-mail: sekretariat@psse-leszno.pl
e-mail: psse.leszno@pis.gov.pl

Telefon alarmowy (całodobowy): 603 687 942

 

Więcej informacji można uzyskać na ministerialnej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych


 Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział w akcji charytatywnej "Pączki do rączki". Zebrane pieniążki zostały przekazane na leczenie dzieci:Antka, Jasia i Kamila. Zebraliśmy 430,15 złotych. Dziękujemy również za udział w akcji "Góra grosza". Zebraliśmy 329,37 złotych. 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informacja na temat terminów i zasad rekrutacji do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021 znajduje się w  zakładce "Dla rodziców"  pod tytułem REKRUTACJA. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się. Rekrutacja rozpoczyna się 24 lutego 2020 roku.                      

Obraz