Pracownicy przedszkola

mgr Małgorzata Glapiak - dyrektor przedszkola (nauczyciel dyplomowany)
mgr Elżbieta Rozwalka - nauczyciel przedszkola, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog (nauczyciel dyplomowany)
mgr Sylwia Stachowiak - nauczyciel przedszkola, logopeda (nauczyciel mianowany)
mgr Marta Berlińska - nauczyciel przedszkola, logopeda (nauczyciel kontraktowy)
mgr Patrycja Sikora - nauczyciel przedszkola, język angielski (nauczyciel kontraktowy)                                                                                                                    
mgr Monika Jabłońska - nauczyciel przedszkola (nauczyciel kontraktowy)
mgr Mariusz Pudliszewski - nauczyciel religii (nauczyciel dyplomowany)


Ilona Krygiel  -  główna księgowa
Zofia Tęga  - kucharka
Sylwia Stróżyńska  - pomoc wychowawcza, intendent
mgr Ewa Poprawska  - pomoc wychowawcza,woźna oddziałowa
Weronika Jakubczak  - pomoc kuchenna, woźna oddziałowa

Regina Jabłońska - woźna oddziałowa                                                                                                                                                                                           Honorata Baer - woźna oddziałowa                                                                                                                                                                                                     Marian Ryczkowski - pracownik gospodarczy