O naszym przedszkolu...

Nasze przedszkole mieści się w Krzemieniewie przy ulicy Spółdzielczej 48 - centrum wsi. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Krzemieniewo. W budynku przedszkola mieszczą się dwie sale zabaw bogato wyposażone w zabawki, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne oraz kuchnia wraz z zapleczem, szatnia dla dzieci i pomieszczenie administracyjne. Każda sala zabaw ma osobne wyjście na duży taras z którego możemy podziwiać "tonący" w zieleni ogród.

Przy budynku znajduje się plac zabaw dla dzieci z piaskownicami, zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową,drabinkami, równoważnią, bujakami i kolorowym pociągiem. Podczas zabaw na placu zabaw dzieci korzystają ze sprzętu sportowego oraz wspaniałych pojazdów. Przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 15.30. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.30-13.30. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 3-6 lat do pięciu oddziałów. Najstarsze przedszkolaki uczęszczają do trzech oddziałów mieszczących się w budynku Zespołu Szkół w Drobninie. W budynku przedszkola zapewniamy dzieciom dwa posiłki dziennie- śniadanie o godz.9.00 i obiad o godz.12.30. Na życzenie dzieci dostępne są soki i woda. Kadrę pedagogiczną stanowi sześć nauczycielek -specjalistek wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel katecheta. Nauczycielki posiadają również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii, języka angielskiego,kształcenia specjalnego oraz terapii pedagogicznej. Pracownicy administracyjno-obsługowi to: księgowa,  pomoce nauczyciela, kucharka,  woźne oddziałowe i pracownik gospodarczy. Zajęcia w przedszkolu odbywają się w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN oraz programy wychowania przedszkolnego "Trampolina" i "Szkoła za pasem". Zajęcia prowadzimy w formie atrakcyjnych zabaw rozwijających wszechstronne możliwości i zdolności dzieci, wykorzystujemy wypracowane metody i formy pracy, ofertę dostosowujemy do potrzeb rodziców, zainteresowań i zdolności dzieci. Od 2010 roku realizujemy program rozwoju przedszkola, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia , poznanie przyrody i zagadnień ekologii oraz rozwój fizyczny przedszkolaków. Posiadamy certyfikat Przedszkola przyjaznego środowisku w ramach realizowanego programu "Kubusiowi przyjaciele natury" oraz realizujemy ogólnopolski program "Akademia Aquafresch" dotyczący dbania o zdrowie. Realizujemy własne programy autorskie nauczycieli. W przedszkolu od wielu lat organizujemy koncerty muzyczne z cyklu "Spotkania z muzyką", przedstawienia teatralne, wycieczki do środowiska przyrodniczego (las, park, sad, mini zoo), muzeum w Lesznie, sali zabaw, zakładów pracy, organizujemy spotkania z osobami o ciekawych profesjach i zainteresowaniach. 


Historia naszego przedszkola

Pierwsze wzmianki o wychowaniu przedszkolnym na terenie gminy Krzemieniewo datują się na lata powojenne. Wówczas to władze gminy przystąpiły do organizowania przedszkoli na podstawie Instrukcji Ministerstwa Oświaty z dnia 24 lipca 1946 roku. Zgodnie z jej treścią przedszkola miały zagwarantować wszechstronna opiekę dzieciom matek pracujących. Pierwsze państwowe przedszkole zostało utworzone w Krzemieniewie w 1947 roku. Była to placówka jednooddziałowa, do której uczęszczało około 30 dzieci. Mieściło się w budynku gminnym zwanym „pastorówką”. W roku 1950 zostało przeniesione do budynku szkolnego w Krzemieniewie. W dalszym ciągu było placówką jednooddziałową typu wiejskiego, czynną przez 5 godzin dziennie z wyjątkiem miesięcy letnich. W lipcu i sierpniu godziny otwarcia przedszkola wydłużały się. Było wówczas czynne od 8.00-17.00. Miało to związek z potrzebą zapewnienia dzieciom opieki w czasie prac żniwnych ich rodziców. W związku z tym, że liczba dzieci zgłaszanych do przedszkola ciągle wzrastała władze gminy postanowiły zbudować na potrzeby przedszkola odrębny budynek. Powstał on w miejscu, w którym obecnie mieści się przedszkole i został oddany do użytku w styczniu 1976 roku. W budynku powstały: dwie sale zajęć z łazienkami, szatnia, gabinet dyrektora, kuchnia wraz z zapleczem gospodarczym, taras i duży, dobrze wyposażony plac zabaw. Od tego momentu funkcjonowało 9 godzin dziennie od 7.00-16.00. Do przedszkola zaczęły w tym czasie uczęszczać również dzieci z pobliskich wiosek- Mierzejewa, Grabówca, Drobnina, Brylewa i Bielaw. Jak wynika z dokumentacji przedszkole miało już status przedszkola typu miejskiego, z pełnym wyżywieniem, z przerwą wakacyjną w lipcu. W ten sposób przedszkole funkcjonowało do września 1981 roku. W tym roku na potrzeby placówki została zaadoptowana sala w Ośrodku Kultury, który został przeniesiony do Garzyna. Funkcjonowały trzy oddziały:- I- dzieci 3 i 4 letnie, II- dzieci 5 letnie, III – dzieci 6 letnie. Liczba dzieci zgłaszanych do przedszkola z roku na rok była wyższa, nie wszystkie dzieci zostawały przyjęte, dlatego w 1986 roku została podjęta decyzja o otwarciu dodatkowego oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Drobninie. W ten sposób zostały przyjęte do przedszkola wszystkie zgłoszone dzieci. Efektem tych działań było podjęcie decyzji przez ówczesne władze o rozbudowie przedszkola. W związku z powyższym w styczniu 1989 roku przeniesiono Bibliotekę Gminą i oddział przedszkola do pałacu w Drobninie. W budynku, którego budowę rozpoczęto miało mieścić się czterooddziałowe przedszkole. Jednakże transformacja ustrojowa w kraju, która nastąpiła w 1989 roku spowodowała zmiany w sytuacji placówek przedszkolnych - znaczny spadek liczby dzieci zgłaszanych do przedszkoli. Władze gminy zdecydowały, że rozbudowa placówki w Krzemieniewie nie jest konieczna. Dotychczasowy budynek wystarczał, aby zapewnić miejsce dla wszystkich zgłaszanych dzieci. Oddział „zerowy” podlegający pod przedszkole z pałacu został przeniesiony do szkoły w Drobninie. Od momentu przejęcia placówek wychowania przedszkolnego przez samorządy lokalne przedszkole w Krzemieniewie funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy i zgodnie z jej uchwałą z dnia 3 czerwca 1996 roku otrzymało nazwę : Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie.

Na podstawie pracy licencjackiej Pani Haliny Opara.