Dnia 30 maja w godzinach popołudniowych w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski pt. "Spotkania z poezją Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej,Wandy Chotomskiej", który realizowany był w ramach projektu edukacyjnego, którego autorką jest p. Elżbieta Rozwalka. Swój udział w zmaganiach recytatorskich zgłosiło 24 przedszkolaków. Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych- dzieci młodsze i dzieci starsze. Celem  konkursu było:
- zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej, w tym poezji dla dzieci,
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich,
- zachęcanie do występów na scenie
- dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, przyjemnie spędzony czas wolny rodziców z dzieckiem, wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny.
 Jury w składzie : p. Elzbieta Rozwalka, p. Patrycja Sikora i p. Ewa Zur na podstawie kryteriów 
( dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, poprawne i płynne deklamowanie,
 kontakt ze słuchaczem, ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu) przyznała w grupie młodszej:
I miejsce- Piotrek Biernaczyk
II miejsce- Kamil Maćkowiak
III miejsce- Natalka Nowak 
w grupie starszej:
I miejsce Emilka Skorupka
II miejsce-Ania Sikorska
III miejsce- Marysia Strózyńska.
Pozostałe dzieci: Filip Kunc, Konrad Jankowiak, Amelka Picz, Oktawia Boguszyńska, Zuzia Franek, Rozalka Koladyńska,  Bernadetka Suszka, Julka Wojtkowiak,Ignaś Zieliński, Antek Ziemliński, Antek Zur, Wiktoria Bartkowiak, Wiktor Klich, Gabrysia Łagoda, Tereska Neuman,Nataszka Prałat, Zuzia Zielińska 
zostały wyróżnione. Każde dziecko otrzymało dyplom, nagrodę książkową, a laureaci ponadto puzzle. Wszystkim dzieciom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.