Już po raz czwarty nasze przedszkole i szkoła w Belęcinie zorganizowało Olimpiadę Przedszkolaków, która odbyła się 14 maja 2014 r. Tego dnia było gwarnie i wesoło, a współzawodnictwo unosiło się w powietrzu. W konkurencjach sportowych udział wzięli wszyscy przedszkolacy z naszych placówek. Dzieci przygotowywały się do zmagań sportowych pod czujnym okiem swoich nauczycielek, by na turnieju wypaść jak najlepiej. Konkurencje sportowe: biegi z klockiem na rakietce, biegi z pałeczką, sadzenie „ziemniaków”, wyścigi taczek, przechodzenie przez szarfę, przenoszenie klocków z obręczy wzbudziły ogromną radość u dzieci. Olimpiada to dla dzieci wielkie przeżycie, a zarazem wspaniała emocjonująca zabawa. Napięcie towarzyszące imprezie odczuwało się na trybunach. Emocje udzielały się wszystkim tym, którzy energicznie kibicowali i wspierali uczestników okrzykami i oklaskami zagrzewającymi do walki.
Po zakończeniu sportowych zmagań wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale i słodkie niespodzianki. Wyrazy szczególnego podziękowania kierujemy do dyrektora Zespołu Szkół w Belęcinie Pana Mikołaja Kulczaka oraz nauczycielki oddziału przedszkolnego Pani Małgorzaty Grybskiej . Podziękowania należą się nauczycielom, opiekunom, a przede wszystkim dzieciom za tak wspaniały przebieg sportowej imprezy. Kolejna olimpiada już za rok.