5 czerwca nasze przedszkole odwiedził teatrzyk "Herbi" z przedstawieniem "Dyzio na drodze". Treść dotyczyła bezpiecznych zabaw w miejscach do tego przeznaczonych oraz zasad prawidłowego poruszania się pieszych i pojazdów na ulicy. Przedstawienie było okazją do utrwalenia znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej i podstawowych znaków drogowych. Aktorzy umiejętnie i na wesoło wydobyli z główek dzieci wiedzę na w/w temat. Role Dyzia i policjantki bardzo ciepło zostały przyjęte przez naszych wychowanków.Galeria zdjęć: